Foto: Nasjonal Turistveg

VELKOMMEN

MC-TURISTAR

Vertskapet på Flatheim er glade i MC-livet. Vi har vore på mange fine turar på MC opp gjennom åra, både med singel sykkel og med sidevognssykkel. Vi kjenner på gleda det er å køyre gjennom landskapet, kjenne luktene, temperaturen og den gode følelsen det er å svinge seg gjennom og komme tett på ulike landskap.

Mc-turar Gaularfjellet – Vestlandet

Bu godt på Flatheim,
og ta magiske vegval

Flatheim ligg plassert ved ein av landets flottaste MC-vegar. Nasjonal Turistveg Gaularfjellet slyngar seg gjennom frodig landskap frå fjorden til høgfjellet, gjennom levande bygder, langs vatn, fossar og elver. Gaularfjellsvegen har nesten ingen tunellar (berre nokre få rasoverbygg) og ein kan nyte landskapet heile vegen. Flatheim er også ein fin stad og bruke som base for dagsturar eller halvdagsturar i fjord-og fjelllandskapet på Vestlandet. Vi har fleire forslag, både turar til kysten eller rundturar langs fjordane litt lenger inne i landet.

For MC-turistar som overnattar her, kan vi tilby parkering i garasje (så langt det er plass), mulighet til tørking av klede og utstyr, og ellers fine plassar for avslapping og/eller sosialisering, alt etter ønske. Det er mulig å ordne seg sjølv med mat, eller få 3-retters middag servert. Frukost er alltid inkludert.

VELKOMMEN

MC-TURISTAR

Vertskapet på Flatheim er glade i MC-livet. Vi har vore på mange fine turar på MC opp gjennom åra, både med singel sykkel og med sidevognssykkel. Vi kjenner på gleda det er å køyre gjennom landskapet, kjenne luktene, temperaturen og den gode følelsen det er å svinge seg gjennom og komme tett på ulike landskap.

Foto: Nasjonal Turistveg

MC-turar Gaularfjellet – Vestlandet

Bu godt på Flatheim, og ta magiske vegval

Flatheim ligg plassert ved ein av landets flottaste MC-vegar. Nasjonal Turistveg Gaularfjellet slyngar seg gjennom frodig landskap frå fjorden til høgfjellet, gjennom levande bygder, langs vatn, fossar og elver. Gaularfjellsvegen har nesten ingen tunellar (berre nokre få rasoverbygg) og ein kan nyte landskapet heile vegen. Flatheim er også ein fin stad og bruke som base for dagsturar eller halvdagsturar i fjord-og fjelllandskapet på Vestlandet. Vi har fleire forslag, både turar til kysten eller rundturar langs fjordane litt lenger inne i landet.

For MC-turistar som overnattar her, kan vi tilby parkering i garasje (så langt det er plass), mulighet til tørking av klede og utstyr, og ellers fine plassar for avslapping og/eller sosialisering, alt etter ønske. Det er mulig å ordne seg sjølv med mat, eller få 3-retters middag servert. Frukost er alltid inkludert.

Tips for

MC-TURAR MED FLATHEIM SOM BASE

Ca 3 timar. Ca 170 km

Flatheim-Gaularfjellet-Balestrand-Høyanger-Vadheim-Sande-Flatheim

Start med fjellovergangen Gaularfjellet. Opplev Utsikten, hårnålssvingane og den vakre turen langs fjorden til Balestrand. I Balestrand kan du bruke litt tid om du ynskjer. Her er det mykje å oppleve. Du finn fleire koselege kafear og restaurantar. Vidare køyrer du langs fjorden til industristaden Høyanger, så eit stykke til langs fjorden, før du svingar inn i dalføret som fører tilbake til Flatheim. Frå Sande følger du Nasjonal Turistveg forbi fleire flotte fossar og vatn, og gjennom landskapsvernområdet Hestad. Turen kan sjølvsagt køyrast motsatt veg.

Foto: Nasjonal Turistveg

Ca 5 timar. Ca 220 km

Flatheim-Moskog-Skei-Fjærland-Sogndal-Hella-Dragsvik-Gaularfjellet-Flatheim

Følg Nasjonal Turistveg til Moskog gjennom frodige bygder, med vatn, fjell og fossar. Sving nordover og fortsett langs Jølstravatnet i kunstnaren Astrup sitt landskap. Vidare gjennom tunellen til Fjærland. Her er det fint med stopp for lunsj, beundre breen, besøke bremuseet eller bokbyen. Fortsett til «saftbygdi» Sogndal. Derifrå går turen langs fjorden til ferjeleiet Hella-Dragsvik. Tilbake til Flatheim langs fjorden, opp gjennom hårnålssvingane på Gaularfjellet forbi Utsikten og «heim».

Foto: Nasjonal Turistveg

Ca 5 timar. Ca 260 km

Flatheim- Moskog-Skei-Sandane-Hyen-Eikefjorden-Stavang-Naustdal-Førde-Flatheim

Følg Nasjonal Turistveg til Moskog gjennom frodige grender, med vatn, fjell og fossar. Sving nordover og køyr gjennom Våtedalen der du kan møte ein fin flokk med geiter og ei vakker grøn elv. Ta gjerne ein stopp hos Bakar Jon på Byrkjelo for fersk bakst og eit stort utvalg av lokal mat. Vidare til Sandane, Hyen og langs Hyefjorden. Så langs Førdefjorden tilbake, gjennom Førde til Sande og gjennom Gaular-dalføret langs fossar og vatn tilbake til Flatheim.

Foto: Ronja Vallestad

Ca 4 timar. Ca 200 km

Flatheim-Sande-Dale-Askvoll-Stongfjorden-Kvammen-Førde-Moskog-Flatheim

I starten følgjer du turistvegen til Sande. Vidare går vegen forbi Osfossen med Nordeuropas eldste laksetrapp og tusenårsstaden Osen Gard. Turen fortset langs Dalsfjorden til Dale, over Dalsfjordbrua til Askvoll, så til Stongfjorden og langs Førdefjorden til Førde. Vidare til Moskog og tilbake til Flatheim på den Nasjonale Turistvegen gjennom frodige bygder, langs vatn og fossar.

Foto: Linda Dalsøren Meier

Ca 4 timar. Ca 200 km

Flatheim-Sande-Lavik-Hyllestad-Hellevik-Flekke-Dale-Bygstad-Sande

Frå Flatheim til Sande følgjer du den Nasjonale Turistvegen gjennom Gaulardalføret langs det verna Gaularvassdraget og gjennom Hestad landskapsvernområde. Du møter Sognefjorden i Vadheim og følgjer fjorden utover mot kysten, forbi Lavik og Hyllestad. Du kan beundre Lihesten som stig bratt opp frå fjorden og er 777 m på sitt høgaste punkt. Vidare køyrer du gjennom bygda Sørbøvåg og fortset langs fjorden til Folkestad. Det er fint med ein avstikkar til Korssund og Lammetun der du kan sjå over til øya Alden, også kalla Norskehesten, som stig 481 meter «rett opp» frå havet. Vidare innover langs Dalsfjorden gjennom Hellevik, Flekke og Dale. Tilbake til Sande og vidare til Flatheim på same vegen som du starta.

Foto: Mal Dickson Photography